W znowelizowanym Kodeksie karnym - zmiana wchodzi w życie 8 czerwca br. - pozostanie jednak sporny artykuł 212.  Rządowy projekt proponował zniesienie kary pozbawienia wolności za pomówienie, ale nie zgodzili się na to posłowie. 
Według kodeksu karnego zniesławienie to występek polegający na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji czy osoby prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia danej funkcji, zawodu lub działalności. Nie można mówić o przestępstwie zniesławienia, jeśli podnoszone zarzuty są prawdziwe i służą obronie społecznie uzasadnionego interesu.