Tworzenie oraz wykorzystanie i zasady potwierdzania profilu zaufanego ePUAP ureguluje projekt nowego rozporządzenia przygotowanego w MSWiA, którego przepisy zaczną obowiązywać 17 czerwca, w dniu wejścia w życie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne..
Aby utworzyć profil zaufany trzeba będzie założyć konto na portalu ePUAP, a następnie udać się (tylko raz) do jednego z urzędów, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu. Profil zaufany potwierdzany będzie na okres trzech lat, ale jego ważność może być przedłużona przed zakończeniem tego okresu. Osoba, która posiada profil zaufany ePUAP będzie mogła też samodzielnie dokonać jego unieważnienia.
Zgodnie z projektem rozporządzenia zawartość profilu zaufanego ePUAP będzie obejmowała: imię, nazwisko, numer PESEL, identyfikator użytkownika ePUAP (login), adres poczty elektronicznej, czas potwierdzenia profilu w urzędzie oraz datę ważności.
Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, o
bok szczegółowych propozycji w sprawie profilu zaufanego MSWiA przygotowało akt wykonawczy regulujący podstawowe zagadnienia z zakresu działalności ePUAP-u, a w szczególności warunki korzystania z platformy. Chodzi m.in. o warunki założenia na ePUAP konta dla użytkownika i urzędu, uprawnienia użytkownika w zakresie korzystania z ePUAP, prowadzenie katalogu usług, przykładowy katalog usług wspólnych oraz zakres i warunki wymiany informacji z innymi systemami teleinformatycznymi. Gotowa jest także propozycja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system  teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników.