Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, która po uchwaleniu przez Sejm trafiła do Senatu, przewiduje korzystne rozwiązanie dla doradców podatkowych, którzy z różnych powodów nie mogą pełnić swoich obowiązków, np. reprezentując podatnika w sądzie. Po zmianach pojawi się w niej przepis dający uprawnienie doradcom podatkowym do udzielenia dalszego pełnomocnictwa (substytucji). Oznaczać to bedzie, że doradca podatkowy, który np. nie będzie mógł się stawić w sądzie, będzie mógł przekazać pełnomocnictwo do reprezentowania klienta innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu.