"We wtorek w planie pracy Rady Ministrów jest przewidziane rozpatrzenie i przyjęcie drugiej transzy deregulacyjnej. Dzisiaj również nastąpi wysłanie trzeciej transzy deregulacyjnej do konsultacji społecznych i do uzgodnień. Ten proces jest przez nas realizowany bardzo intensywnie" - powiedział Królikowski w Sejmie podczas debaty nad stanowiskiem sejmowej komisji w sprawie poprawek Senatu do pierwszej transzy deregulacji.

Wiceminister wyraził nadzieję, że posłowie rozpatrując kolejne transze deregulacji, będą pracowali w Sejmie "z taką samą intensywnością i przekonaniem, że warto" jak w przypadku pierwszej transzy.

Sejm uchwalił pierwszą transzę deregulacyjną w drugiej połowie kwietnia. Senat przyjął ją wraz z zaproponowanymi poprawkami w połowie maja. Jeszcze w czwartek wieczorem Sejm będzie głosował poprawki zaproponowane przez Senat do tej ustawy - łącznie jest ich 173; sejmowa komisja zarekomendowała przyjęcie 145.

Większość z poprawek ma charakter precyzujący bądź redakcyjny, inne dotyczą m.in. przywrócenia obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC przez pośredników i zarządców nieruchomości, powrotu pierwotnych zapisów ustawy deregulacyjnej odnoszących się do szkoleń i egzaminów dla taksówkarzy oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących aplikacji w zawodach prawniczych.

Ustawa deregulacyjna była jednym ze sztandarowych projektów poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. "Obalamy mur, za którym korporacje zawodowe zazdrośnie strzegły swoich przywilejów. Otwarcie zawodów da nowe miejsca pracy dla młodych w Polsce, by nie musieli emigrować i szukać tej pracy za granicą" - mówił w kwietniu Gowin po przyjęciu przez Sejm pierwszej z ustaw.

Pierwsza z trzech transzy deregulacji przygotowana w resorcie sprawiedliwości ma na celu ograniczenie części wymogów formalnych w dostępie do profesji m.in.: notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, pracownika ochrony, detektywa, rzeczoznawcy majątkowego, syndyka, zarządcy oraz pośrednika nieruchomości, geodety, bibliotekarza i taksówkarza. Druga dotyczy zawodów głównie związanych z budownictwem i transportem, projekt trzeciej transzy obejmuje 103 zawody z branży finansowej i technicznej.