Na początku września Parlament Europejski przegłosował propozycję wprowadzenia mechanizmu finansowania miejsc, gdzie udostępniany będzie bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu. Koszt inwestycji, które umożliwią stworzenie miejsc dostępowych, to 120 mln euro.

"Program WiFi4EU ułatwi wielu obywatelom korzystanie z internetu wysokiej jakości. Gminy, biblioteki i inne instytucje publiczne uzyskają możliwość promowania swoich usług cyfrowych. Być może program ten napędzi też kolejne inwestycje" - podkreśliła cytowana w poniedziałkowym komunikacie Rady UE estońska minister ds. przedsiębiorczości i technologii informacyjnej Urve Palo.

Bezprzewodowa sieć ma być dostępna w ponad 6 tys. miejsc w UE. Decydować ma kolejność zgłoszeń. W ramach programu gminy, szpitale i inne instytucje publiczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie nowych punktów dostępu do sieci Wi-Fi, tam gdzie brak jest podobnych już istniejących prywatnych lub publicznych łączy internetowych.

Do otrzymania funduszy zakwalifikują się instytucje publiczne, które będą pokrywać koszty operacyjne przez co najmniej trzy lata oraz zaoferują użytkownikom łatwy i bezpłatny dostęp do sieci. By otrzymać dofinansowanie z UE, nie będzie można korzystać z reklam czy używać danych osobowych w celach komercyjnych.

"Lokalna łączność bezprzewodowa, która jest udostępniana bezpłatnie na niedyskryminujących warunkach, mogłaby przyczyniać się do zmniejszenia przepaści cyfrowej, zwłaszcza w społecznościach o gorzej rozwiniętych umiejętnościach cyfrowych, w tym na obszarach wiejskich i oddalonych" - podkreślono w rozporządzeniu.

Procedura składania wniosków o dofinansowanie ma być prosta – powstanie specjalna platforma internetowa zarządzana przez Komisję, a unijne wsparcie pokryje do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

"Do roku 2019 UE może przeznaczyć na WiFi4EU do 120 mln euro. Finansowanie zostanie rozdysponowane między wszystkie państwa członkowskie w sposób równomierny pod względem geograficznym" - zaznaczyła Rada UE. Dokładne kryteria selekcji określi Komisja, która będzie też zarządzać programem. Pierwsze zaproszenie do składania projektów zostanie ogłoszone pod koniec roku lub na początku roku 2018.

W trakcie prac nad tą koncepcją w Parlamencie Europejskim ze środowisk eurosceptycznych pojawiały się krytyczne głosy wskazujące, że środki na ten cel to unijny populizm mający przekonywać obywateli do Unii. Rezolucje w tej sprawie przyjęto jednak 12 września 582 głosami za, przy 98 głosach przeciwnych i 9 wstrzymujących się.

Bezpłatne punkty dostępu do Wi-Fi, czyli inicjatywa WiFi4EU, to jeden z głównych elementów zaproponowanej przez KE rok temu reformy przepisów dotyczących telekomunikacji. Ma ona ułatwić inwestycje w tym sektorze oraz zapewnić uniwersalny dostęp do internetu.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)