Komisja omawia wieczorem projekt PiS, który początkowo dotyczył zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, którego pierwsze czytanie odbyło się na forum plenarnym Sejmu w środę rano.

Czytaj: Nowa KRS wybrana, ale kto zwoła posiedzenie?>>

Anna Milczanowska (PiS) ok. godz. 21 przedłożyła propozycję poprawki do tego projektu. Poprawka ta nowelizuje kolejną z ustaw - ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

"Pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego zwołuje Pierwszy Prezes SN na dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska Przewodniczącego" - głosi jeden z zapisów poprawki. W kolejnym wskazano zaś, że w przypadku, gdyby nie doszło do zwołania posiedzenia przez I prezesa SN "posiedzenie zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady będący sędzią, albo sędzią w stanie spoczynku".

Przeciw poprawce protestowała opozycja. Borys Budka (PO) ocenił, że zmiana w ogóle nie jest poprawką do projektu. "To nie jest poprawka. To jest zupełnie nowy przepis, który teraz uchwalacie" - podkreślił. Przedstawiciel sejmowego biura legislacyjnego wyraził wątpliwości wobec zakresu poprawki w kontekście etapu prac legislacyjnych nad projektem. Ocenił, że może to budzić wątpliwości o charakterze konstytucyjnym.

Ostatecznie za poprawką głosowało 11 posłów komisji, przeciw było 8, zaś trzech wstrzymało się od głosu. (PAP)