W piątek ministrowie państw UE odpowiedzialni za handel międzynarodowy mieli przyjąć mandat dla Komisji Europejskiej do negocjacji o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie blokuje jednak Francja, która domaga się wyłączenia kultury i usług audiowizualnych z rozmów o wolnym handlu, bo obawia się, że liberalizacja w tej sferze zagroziłaby tzw. wyjątkowi kulturalnemu, który pozwala państwom UE wprowadzać ograniczenia importu produktów branży filmowej, muzycznej i telewizyjnej, oraz otworzyłaby drogę do ekspansji potężnemu amerykańskiemu przemysłowi filmowemu i muzycznemu na europejskim rynku.

Według Dychy po południu obrady ministrów zostały przerwane i "trwają konsultacje na najwyższym szczeblu pomiędzy stolicami europejskimi". Wiceminister przypomniał, że w trakcie prac nad mandatem negocjacyjnym Polska opowiedziała się za wyłączeniem usług audiowizualnych z umowy o wolnym handlu, co było postulowane przez środowiska artystyczne. Ale uznała proponowane przez KE zabezpieczenia dla tego sektora za zadowalające.

"W negocjacjach poparliśmy propozycję francuską odnośnie wyłączenia kultury i sektora audiowizualnego (z umowy z USA). Mandat negocjacyjny w obecnym kształcie w mojej opinii daje nam gwarancje co do możliwości kształtowania polityki audiowizualnej i kulturalnej w Europie, w tym zachowania możliwości subsydiowania tych sektorów i tworzenia legislacji w tym zakresie" - powiedział Dycha dziennikarzom w trakcie telefonicznej konferencji prasowej.