Strasburg: "Cygan" nie obraża Romów

Publikacja naukowa dotycząca społeczności romskiej, która w obiektywny sposób omawia również żywe w społeczeństwie stereotypy Cygana jako złodzieja, kieszonkowca i przestępcy, nie ma charakteru...

22.03.2012

Mjr Sochański uniewinniony po 60 latach

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 21 marca br. uniewinnił po 60 latach Mariana Sochańskiego, który został skazany w 1952 roku na 11 lat więzienia i tam zamordowany. Został uznany przez...

22.03.2012

Nie tak łatwo zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa

Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Powinien żądać od wykonawcy wykazania i co najmniej uprawdopodobnienia, że zastrzeżenie tajemnicy nastąpiło w...

22.03.2012

WSA: GIODO nie może kontrolować ksiąg parafialnych

WSA w Warszawie oddalił skargę mężczyzny, który - chcąc wystąpić z Kościoła rzymskokatolickiego - chciał, aby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych spowodował wpisanie tego w rejestrach...

20.03.2012

ETS: opis usług to nie znak towarowy

Oznaczeń towarów lub usług, które są kombinacją wzajemnie objaśniających się wskazówek i ich skrótów, nie można zarejestrować jako znaku towarowego orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

19.03.2012

ETS: hotel musi płacić tantiemy za muzykę w pokojach

Właściciel hotelu, który gościom umila pobyt umieszczając w pokojach telewizory i odbiorniki radiowe, musi płacić tantiemy, bo nie korzysta z muzyki na użytek prywatny, tylko udostępnia ją publicznie...

15.03.2012