ETS: opis usług to nie znak towarowy

Oznaczeń towarów lub usług, które są kombinacją wzajemnie objaśniających się wskazówek i ich skrótów, nie można zarejestrować jako znaku towarowego orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

19.03.2012

ETS: hotel musi płacić tantiemy za muzykę w pokojach

Właściciel hotelu, który gościom umila pobyt umieszczając w pokojach telewizory i odbiorniki radiowe, musi płacić tantiemy, bo nie korzysta z muzyki na użytek prywatny, tylko udostępnia ją publicznie...

15.03.2012

TK: referendarz może przekazywać sprawy innym sądom

Referendarz sądowy jest uprawniony do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu i jest to zgodne z konstytucją orzekł we wtorek Trybunał...

14.03.2012

NSA: dywidenda rzeczowa to nie umowa sprzedaży

Wypłata dywidendy w formie rzeczowej przez przyznanie udziału w nieruchomości jako substytut świadczenia pieniężnego nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki. Takie stanowisko przedstawił...

14.03.2012

NSA: prezydent miasta musi udostępnić faktury

Faktura bądź rachunek stanowi dowód na dysponowanie majątkiem komunalnym, a tym samym powinna być udostępniona zainteresowanemu na zasadach określonych przez ustawę o dostępie do informacji...

09.03.2012