W przedmiotowej sprawie dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wyliczył małżeństwu przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, które podlegają opodatkowaniu w częściach równych na każdego z małżonków według stawki 75 proc. Jedną z kwestii spornych było ustalenie, czy małżonkowie dysponowali środkami pochodzącymi z pożyczki od parafii reprezentowanej przez księdza. Zdaniem WSA w Białymstoku, do którego trafiła sprawa, organy podatkowe skutecznie zakwestionowały fakt uzyskania pożyczki. Więcej>>>