Trzeba zawiadamiać wszystkich uczestników przetargu

Obowiązkiem zamawiającego jest jednoczesne zawiadomienie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia, a w zawiadomieniu zamawiający...

07.03.2012

Warunki zamówienia muszą być jasne i klarowne

To zamawiający odpowiada za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne dane i parametry - przypomina Krajowa Izba Odwoławcza...

06.03.2012

Strasburg: cele nie mogą być zatłoczone

Więźniowie muszą przebywać w warunkach zapewniających poszanowanie ich godności. Sposób i warunki pobytu w więzieniu nie mogą sprawiać, iż osadzeni doznają cierpienia większego niż cierpienie wpisane...

05.03.2012

Były szef UOP skazany za zatrzymanie prezesa Orlenu

Na karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata sąd skazał w piątek b. szefa Urzędu Ochrony Państwa Zbigniewa Siemiątkowskiego w sprawie głośnego zatrzymania w 2002 r. ówczesnego szefa PKN Orlen...

02.03.2012

Zamówienie z wolnej ręki dopiero po przetargach

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje na wolę ustawodawcy, który zezwala na zastosowanie zamówienia z wolnej ręki dopiero w sytuacji, w której w ramach...

02.03.2012

Sąd podzielił nagrodę z smsowego konkursu telewizyjnego

Lekarz z Łomży (Podlaskie), który w ubiegłym roku wygrał w telewizyjnym konkursie 300 tys. zł deklarując, że przekaże te pieniądze na leczenie dwóch ciężko chorych chłopców, ma przekazać ich rodzinie...

01.03.2012

Gaz dla fermy musi być obciążony akcyzą

Braki dokumentacyjne przesądzają o nałożeniu akcyzy na gaz, mimo że został użyty do celów uzasadniających zwolnienie wynika z wyroku WSA w Warszawie....

27.02.2012