NSA: rada zawieszona, to wójt też

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

22.06.2012

Strasburg: sprzeciw sumienia musi zostać uwzględniony

Prawo krajowe, które nie uwzględnia klauzuli sumienia i nie przewiduje możliwości odbycia zastępczej służby wojskowej przez osoby, których przekonania nie pozwalają na czynną służbę wojskową, narusza...

14.06.2012