TK: niekonstytucyjna lista kar i nagród w poprawczakach

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości określające listę nagród i kar stosowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. TK...

02.10.2012

Szkolenie nie zawsze redukuje punkty karne

Zmniejszenie liczby punktów poprzez odbycie szkolenia dotyczy tylko tych kierowców, którzy w chwili przystąpienia do szkolenia nie przekroczyli 24 punktów orzekł WSA w Kielcach.

30.09.2012

Nie można zmieniać wymagań w trakcie oceny ofert

Dopasowywanie wymagań zamawiającego w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert prowadzi do rażącego naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności...

25.09.2012

Sąd: karta miejska bez numeru PESEL

Kodowanie numeru PESEL na karcie miejskiej, jako nośniku imiennego biletu komunikacji miejskiej, w celu jej ewentualnego wykorzystania w przyszłości jako uniwersalnego narzędzia wnoszenia opłat za...

23.09.2012

NSA: ABW ma ujawnić statystyki podsłuchów

ABW powinna, na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, udzielić informacji o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych, m.in. podsłuchów - wynika z orzeczenia, jakie w piątek wydał Naczelny Sąd...

21.09.2012

Od wykonawcy obcokrajowca nie można wymagać więcej

Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie można poddawać takiej wykładni, która prowadziłaby do nałożenia na wykonawców pochodzących spoza terytorium Polski dalej idących...

21.09.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski