Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu województwa na 2012 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim. Więcej>>>