ZAIKS mógł pobierać bezprawnie tantiemy

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnie, czy ZAIKS mógł podpisać ugodę z Kinoteką w sprawie zaprzestania egzekucji komorniczej i rezygnacji z roszczeń z tytułu tantiem dla twórców filmowych....

15.09.2013

SN: wydzierżawiający nie może nadużywać swoich praw

Sąd Najwyższy podważył prawo Łomży do domagania się od jednego z łomżyńskich przedsiębiorców, by przywrócił dzierżawioną przez niego działkę do poprzedniego stanu. Wskazał też, jak miasto miałoby...

13.09.2013

NSA: rektor musi być praworządny

Rektora państowej uczelni obowiązuje zasada praworządności, więc nie można akceptować sytuacji, że rektor wielokrotnie narusza przepisy i uczelnia nie może wydawać dyplomów ukończenia studiów -...

11.09.2013

SN: wprowadzony w błąd musi wiedzieć, kogo pozywa

Ten, kto kupił mieszkanie spółdzielcze bez wiedzy o tym, że jest już zajęte przez komornika, powinien przeciwstawić się egzekucji, a nie liczyć na odszkodowanie od spółdzielni, która nie...

08.09.2013

Interesem publicznym nie jest chęć zmiany przepisów

WSA w Warszawie przełożył na 18 września br.wydanie wyroku w sprawie udostępnienia informacji dotyczących liczby postępowań karno-skarbowych w latach 2009-2010 w UKS w Gdańsku. Szanse na pozytywny...

08.09.2013