WSA: nie można nakazać chipowania psów

Rada nie może nakładać na właścicieli psów obowiązku oznakowania zwierząt w sposób trwały za pomocą chipu uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 16 grudnia 2013 r.

26.04.2014

Sąd: wspólnik nie może "siłowo" blokować partnera

Jeśli wspólnik spółki jawnej podejmuje działania konkurencyjne na szkodę spółki, to na czas trwania procesu o pozbawienie go prawa samodzielnej reprezentacji spółki, można mu w drodze zabezpieczenia...

22.04.2014

WSA: diagnosta po wyroku nie sprawdzi samochodu

Prawomocny wyrok karny, stanowiący dowód dokonania przez diagnostę fałszywych wpisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów, jest podstawą do odebrania mu uprawnień do wykonywania zawodu uznał...

20.04.2014

WSA: wynagrodzenie rzecznika prasowego jest jawne

Rzecznik prasowy Ministerstwa Rolnictwa jest opłacany ze środków publicznych, a więc informacja o jego zarobkach miesięcznych i dodatkach podlega udostępnieniu - stwierdził Wojewódzki Sąd...

16.04.2014

Fryzjer wygrał spór z ZAiKS ws. tantiem za muzykę

Świdnicki sąd oddalił w poniedziałek powództwo Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, które domagało się od właściciela niewielkiego zakładu fryzjerskiego w Wałbrzychu (Dolnośląskie) opłat za emitowaną z...

14.04.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski