Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną prezydenta RP. Ustawa zmniejszała składkę do OFE. Wyrok NSA nabrał aktualności, gdy jest już nowa, jeszcze bardziej kontrowersyjna  ustawa o OFE.
Udostępnienia opinii i ekspertyz prawnych domagał się Mikołaj Barczentewicz, ekspert Obywatelskiego Forum Rozwoju. Kancelaria Prezydenta RP  odpowiedziała, że nie jest to informacja publiczna, lecz dokumenty wewnętrzne.

Źródło: Rzeczpospolita