NSA: policja może zbierać dane o zatarciu skazania

Policja może zbierać i przetwarzać dane osobowe, skazanego, wobec którego nastąpiło zatarcie skazania. Jednak każdy przypadek należy badać indywidualnie, a stosowanie ustawy o Policji nie zwalnia...

16.11.2015

SA: udziału w spółce ukraść się nie da

Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że przedmiotem przestępstwa kradzieży nie może być udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdaniem sądu wynika to jednoznacznie z charakteru udziału....

12.11.2015

WSA: Muszyna może się rozwijać turystycznie

Budowa małych obiektów architektonicznych w okolicach Muszyny nie zagrozi swobodnemu życiu dzikich zwierząt. Las jest także dla ludzi, a inspektor ochrony środowiska uczynił teren turystyczny...

10.11.2015

SN: wspólnicy nie rozliczyli się ze sobą należycie

Skomplikowane umowy nienazwane powodują problemy w rozwiazywaniu sporów między wspólnikami, zwłaszcza, jeśli nie konsultują się oni z prawnikami. Umowa o współpracy między wspólnikami nie mogła...

09.11.2015

SN: wrześniowe referendum ważne

Sąd Najwyższy podjął w środę uchwałę o ważności wrześniowego referendum ogólnokrajowego, w którym Polacy odpowiadali m.in. na pytania dot. jednomandatowych okręgów wyborczych i finansowania partii. W...

04.11.2015

NSA: wyższa opłata za brak sieci recyklingu aut

Sankcja za brak sieci utylizacji aut po wejściu w życie nowej ustawy z 2007 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ma zastosowanie do określania wysokości zobowiązania z tego tytułu, jak...

04.11.2015