SN: "uchwał nieistniejących" nie można zaskarżać

W judykaturze Sądu Najwyższego konstrukcja uchwał nieistniejących przyjmowana była pod rządami kodeksu handlowego i przyjmowana jest także na gruncie kodeksu spółek handlowych - pisze radca prawny...

20.01.2016

WSA: państwo nie ma prawa ingerować w akta chrztu

Problem osób występujących z Kościoła Rzymskokatolickiego jest wewnętrzną sprawą tego kościoła, a państwo nie może ingerować w sferę wolności religii i wyznania - taki jest sens ostatniego wyroku...

17.01.2016

NSA zalała lawina pytań do Związku Łowieckiego

Pytania o urlop lub koszty delegacji przewodniczącego zarządu okręgowego czy protokół kontroli prokuratury nie stanowią informacji publicznej, a Związek dopóki nie wykonuje zadań publicznych nie musi...

16.01.2016

SN: dziwny przetarg na działkę z cmentarzyskiem

Agencja Nieruchomości Rolnych pozwoliła na zorganizowanie przetargu, którego przedmiotem miała być ziemia rolna, a były wykopaliska archeologiczne objęte ochroną. Sąd Najwyższy uchylił wyrok, który...

15.01.2016

Sąd uznał blog za niezarejestrowany tytuł prasowy

Sąd w Szamotułach uznał w czwartek b. opozycjonistę, właściciela domeny Wikiduszniki.pl Andrzeja Radke za wydawcę prasy oraz winnego niezarejestrowania tytułu prasowego. Działający od lutego 2012 r....

14.01.2016

WSA: tablica reklamowa musi mieć zezwolenie

Według nowych przepisów prawa budowlanego za dzień wniesienia sprzeciwu przez prezydenta miasta lub inny organ uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej ( nadania, a nie doręczenia)....

14.01.2016