Podczas ceremonii w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Ogrodach Watykańskich podpisy złożyli między innymi anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby, reprezentanci prawosławia, rabin David Rosen z Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu ds. Międzyreligijnych, przedstawiciele islamu, buddystów i hinduistów.

Papież nazwał podpisanie dokumentu gestem braterstwa i podkreślił, że jego celem jest wykorzenienie zjawiska zniewolenia ludzi na świecie, które nazwał "zbrodnią przeciwko ludzkości". Przypomniał o konieczności walki z pracą dzieci i ich okaleczaniem, handlem organami, przemytem imigrantów, seksualnym wykorzystywaniem i zmuszaniem do prostytucji.

Arcybiskup Welby wyraził przekonanie, że należy naciskać na rządy poszczególnych państw, by zwalczały wszelkie formy niewolnictwa.

Obecne były ofiary niewolnictwa z Meksyku i Ghany, które odczytały tekst deklaracji.

Z jej inicjatywą wystąpiła organizacja Globalna Sieć Wolności (Global Freedom Network), walcząca ze współczesnymi formami niewolnictwa i handlu ludźmi na świecie.

Uroczystość prowadzili rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi i dziennikarka Christiane Amanpour z telewizji CNN, zaangażowana w działalność Global Freedom Network.

Deklarację uznaną przez jej sygnatariuszy za historyczną podpisano w przypadający we wtorek Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa, ogłoszony w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)