Komornik zajmie konto przez internet

W planowanej przez ministerstwo sprawiedliwości noweli Kodeksu postępowania cywilnego znajdzie się zapis obligujący bank do utworzenia systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności...

08.07.2012

Błędy sądowe na Uniwersytecie Warszawskim

Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego organizują w poniedziałek 9 lipca br.konferencję połączoną z prezentacją raportu pt....

07.07.2012

Wydruki z KRS były bardzo potrzebne

W ciągu pierwszych siedmiu dni działania nowej, uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, usługi bezpłatnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego przez internet pobrano 63 154 wydruków.

06.07.2012

Prokuratura sprawdzi upadłość biura Sky Club

Wszczęto postępowanie sprawdzające dotyczące biura podróży Sky Club, które złożyło do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zawiadomienia w tej sprawie...

06.07.2012

Sprawa 15 mln kary dla PZU - do ponownego rozpatrzenia

Sąd Apelacyjny skierował do ponownego rozpoznania sprawę kary w wysokości ok. 15 mln zł, nałożonej w 2009 r. przez UOKiK na PZU. Sąd drugiej instancji uchylił w całości niekorzystny dla PZU wyrok...

06.07.2012

Komornik zajmie konto przez internet

W planowanej przez ministerstwo sprawiedliwości noweli Kodeksu postępowania cywilnego znajdzie się zapis obligujący bank do utworzenia systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności...

06.07.2012

MS chce odciążyć prokuratury rejonowe

Ustawa o prokuraturze dookreśli właściwość rzeczową jednostek okręgowych Prokuratury okręgowe będą prowadziły i nadzorowały postępowania przygotowawcze w sprawach, które należą do właściwości sądów...

06.07.2012