Sześćdziesiąt dziewięć procent ankietowanych widzi bliższą współpracę rządu z sektorem prywatnym jako metodę poprawy jakości tworzonych regulacji, a rolę rządów jako strażnika przejrzystości i stabilności prawa (67 proc.). Ankietowani przedstawiciele biznesu oczekują więcej wsparcia regulacyjnego w obszarze ochrony środowiska i konsumentów oraz aktywnej roli regulatorów w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także działań na rzecz stabilizacji sektora finansowego.

Jak wynika z badania, większość CEO podchodziła z optymizmem do rządowych starań o wyeliminowanie zagrożeń systemowych, takich jak kolejny kryzys gospodarczy. Sześćdziesiąt pięć procent globalnych respondentów zgadzało się, że współpraca regulacyjna pozwoli pomyślnie zniwelować zagrożenia systemowe. Z drugiej jednak strony, ankietowani CEO sprzeciwiali się wprowadzaniu własności państwowej w sektorze prywatnym nawet w najtrudniejszych czasach, choć niemal połowa zgodziła się, że własność rządowa pomaga ustabilizować branżę w trakcie kryzysu. Prezesi z dwóch sektorów, które otrzymały znaczne wparcie rządowe podczas kryzysu – motoryzacyjnego i bankowego – należeli do grona ankietowanych, którzy najbardziej cenili własność rządową w trudnych czasach. Większość CEO niechętnym okiem patrzy na regulacje w obszarze rynku pracy, dostępu do kapitału i inwestycji zagranicznych, oczekuje natomiast zniesienia barier dla innowacyjności. Ponad 2/3 ankietowanych nie zgodziło się z opinią, iż rządy zmniejszyły ogólny poziom obciążeń regulacyjnych.