- Podstawowym celem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów kancelarii prawnych, zarówno wobec organów państwowych jak i samorządów zawodowych. Chcemy kształtować dobre praktyki, związane z zatrudnieniem w branży prawniczej oraz podejmować decyzje na rzecz rozwoju tego rynku – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami mec. Witold Daniłowicz, z kancelarii White & Case, który reprezentuje PZPP (na zdj.). Związek, pomimo, że skupia konkurencyjne kancelarie prawnicze, wewnętrznej konkurencji się nie boi. Według uczestników spotkania, chodzi o budowanie innowacyjnej, dobrej kultury pracy w firmach prawniczych i wspieranie inicjatyw dobrych dla pracodawców i pracowników w tej branży.

Do tej pory związek przygotował dobre praktyki dotyczące rankingów firm prawniczych i uzyskiwania informacji o prowadzonych sprawach. Wydał również stanowisko wobec projektu ustawy o zawodzie adwokata. Nie było jednak sytuacji, w której związek musiałby stanowczo interweniować. - Po zapoznaniu się z założeniami do projektu ustawy o zawodzie adwokata, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, zarząd związku stwierdził, że założenia te odpowiadają oczekiwaniom społecznym oraz oczekiwaniom środowiska prawniczego – powiedział Daniłowicz.

Zarząd związku poinformował również już wszystkie korporacje prawnicze o swoim istnieniu oraz celach, jakie zamierza realizować.- Spotkaliśmy się z przedstawicielami korporacji prawniczych – Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, których poinformowaliśmy o powstaniu naszego Związku i jego celach. Omówiliśmy też obszary, w których Związek nasz będzie współpracował z każdą z tych korporacji oraz zakres i formy tej współpracy – powiedział dziennikarzom mec. Daniłowicz.  Obecne w związku funkcjonuje pięć zespołów roboczych wypracowujących stanowisko w kwestii m.in.: statusu aplikantów w firmie prawniczej, szkoleń wewnętrznych, jako szkoleń aplikacyjnych, zasad etyki zawodowej oraz spraw z urzędu, prowadzonych przez firmy prawnicze.

Do związku należą w tej chwili kancelarie: White & Case, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak,Linklaters, CMS Cameron McKenna, GLN Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy, Allen & Overy, Dewey & Leboeuf Grzesiak, Salans, Domański Zakrzewski Palinka, Wardyński i Wspólnicy, Weil, Gotshal & Manges, Norton Rose, Clifford Chance, Hogan & Hartson Jamka, Wierciński, Kwieciński, Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy Beiten Burkhardt, MAGNUSSON, Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna. W najbliższym czasie związek chce podwoić liczbę swoich członków. Kancelarie członkowskie mają prawo do: uczestniczenia w pracach związku i jego organów, korzystania ze wsparcia związku w sprawach określonych statutem związku, jak również mają prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących związku i zgłaszania wniosków dotyczących jego działalności.