Firma Ernst & Young już po raz dwunasty przeprowadziła Światowe Badanie Bezpieczeństwa Informacji, które swoim zakresem obejmuje analizę aktualnego stanu bezpieczeństwa informacji w organizacjach i głównych czynników kształtujących jego przyszłość. Wyniki przeprowadzonego badania nabierają szczególnego znaczenia ze względu na wynikające z trwającego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zmianyotoczenia, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa. Zwiększona presja z jednej strony na redukcję kosztów a z drugiej na wzrost zysków z realizowanych przedsięwzięć miały wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania firm – w tym również na ich sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Respondenci badania za najpoważniejszy problem związany z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji uznalibrak wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracownikówzdolnych efektywnierealizowaćzadania związane z bezpieczeństwem (56% badanych). Kolejnym problemem (wskazywanym przez 50 % respondentów) był niewystarczający budżet na realizację wymaganych działań. Wyniki badania wskazują również, iż poziom ryzyka informatycznego towarzyszącego działalności przedsiębiorstw nieustannie rośnie. Przeszło 40  proc. respondentów badania zaobserwowało zwiększenie liczby ataków prowadzonych z zewnątrz przedsiębiorstwa, natomiast 25 % badanych stwierdziło zwiększenie liczby ataków z wnętrzna przedsiębiorstw. Inną obserwacją jest zwiększony niepokój przedsiębiorstw (aż 75 proc. respondentów) związany z zagrożeniami ze strony zwalnianych pracowników, powiązany ze zwolnieniami wymuszonymi pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. Kolejnąciekawą obserwacją wynikającą z badania jest podejście w dobie kryzysu do outsourcingu usług związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Pomimo iż outsourcing uznawany jest za efektywny sposób ograniczenia kosztów, respondenci wykazują ograniczony poziom zaufania do tej metody szukania oszczędności. Jedynie testy penetracyjne zostały wskazane jako czynność, którą większość respondentów (55  proc.) przekazuje do realizacji firmom zewnętrznym. Pozostałe działania związane z bezpieczeństwem są w znaczącej większości przedsiębiorstw realizowane wewnętrznie.

Informatyzacja według Wolters Kluwer

Jeżeli chcecie Państwo rozpocząć informatyzację swojej kancelarii, w sposób który ułatwi pracę prawnikom i spowoduje wzrost zainteresowania Waszą firmą wśród Klientów, proponujemy oprogramowanie, opracowane przez Wolters Kluwer Polska. Kancelaria Prawna to nowoczesny system informatyczny, będący efektem kilkuletniej pracy specjalistów z zakresu informatyki i prawa. Sprawnie współpracuje z Systemem Informacji Prawnej LEX, umożliwiając w ten sposób kompleksową obsługę firm prawniczych na niemalże każdej płaszczyźnie działania. Dodatkowo, z uwagi na zróżnicowaną strukturę kancelarii, występuje w trzech wersjach. Wersja Silver przeznaczona jest dla mniejszych kancelarii, natomiast Gold i Platinum bez problemów zorganizują pracę w potężnych firmach prawniczych.

Więcej informacji o programie.