Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Rada Biznesu oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaprezentowały projekt ustawy o samorządzie gospodarczym, który zostanie oficjalnie przekazany do prac legislacyjnych Sejmu.

- Krajowa Izba Gospodarcza od 20 lat postuluje utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego, który byłby samorządem reprezentującym całe środowisko przedsiębiorców, instytucją publiczno-prawną, która będąc częścią Państwa Polskiego mogłaby przejmować od administracji publicznej działania na rzecz rozwoju gospodarki, realizując je lepiej, taniej i według rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców – powiedział prezes KIG, Andrzej Arendarski.

Poparcie dla pracy nad ustawą wyrazili przedstawiciele poszczególnych ugrupowań politycznych; PiS, SLD oraz PO, wyrażając jednocześnie obawy dotyczące, przede wszystkim, finansowania samorządu z budżetu Państwa oraz consensusu wśród organizacji samorządu gospodarczego w stosunku do tego projektu. Projekt ustawy o samorządzie gospodarczym zostanie oficjalnie przekazany do prac legislacyjnych Sejmu. Pod ideą projektu podpisało się ponad 3 tysiące przedsiębiorców.

Ustawa o samorządzie gospodarczym kreuje de facto pierwszy w Polsce Parlament Przedsiębiorców, który będzie miał prawo i obowiązek realizowania zadań publicznych. 97 % niezrzeszonych mikro, małych i średnich przedsiębiorców otrzyma możliwość bezpośredniego wpływu na proces legislacyjny w Polsce. Samorząd gospodarczy nie będzie organizacją członkowską, do której przynależność jest obowiązkowa. Będzie powszechną instytucją, w której uczestniczą przedsiębiorcy na zasadzie uczestnictwa obywateli w samorządzie terytorialnym. Konsultantami projektu, obecnymi podczas prezentacji, byli profesor Hubert Izdebski oraz mecenas Jan Stefanowicz.

Uchwalenie ustawy oznaczać będzie ustanowienie nowego, instytucjonalnego partnera dla władzy ustawodawczej i rządu. W Niemczech samorząd finansowany jest z 8%-owego odpisu od podatku VAT. Wnoszący projekt proponują znacznie mniejszy odpis. Zdaniem autorów projektu ustawy jej przyjęcie przez Sejm otworzy nowy rozdział w praktyce działalności ustawodawczej w naszym kraju oraz polityce gospodarczej; zwiększy przejrzystość relacji polityka – biznes i przyczyni się do zmniejszenia korupcji, nadając aktywności lobbystycznej charakter działań z „otwartą przyłbicą”.