Wszystko wskazuje na to, że jesienią czeka nas druga fala epidemii i kolejne obostrzenia. Jeśli jednak będą wprowadzane tak jak te w marcu i kwietniu, to okażą się nieskuteczne. Jest już pierwsze orzeczenie potwierdzające, że w sądzie nie "wybroni się" ani mandat karny nałożony przez policję, ani kara administracyjna za przemieszczanie się wbrew zakazom, czy za brak maseczki.
Jolanta Ojczyk
05.08.2020
Koronawirus a prawo
Funkcjonariusze Służby Więziennej skarżą się na brak przepisów określających czas na przerwę na posiłek w trakcie służby. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra sprawiedliwości o odpowiednią inicjatywę ustawodawczą.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2020
Prawo karne
Sąd Najwyższy 6 sierpnia br. rozpozna pytanie prawne, czy na potrzeby procesu o ochronę dóbr osobistych dostawca internetu może ujawniać tajemnicę telekomunikacyjną w postaci danych osobowych abonenta. RPO wnosi, aby SN uznał to za dopuszczalne, jeśli to właśnie treści z internetu były podstawą naruszenia dóbr osobistych.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO
Sędzia Waldemar Żurek złożył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę na bezprawne przerwanie w 2018 r. jego kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ETPC o dopuszczenie w charakterze interwenienta do sprawy zainicjowanej tą skargą indywidualną.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2020
Wymiar sprawiedliwości
Wyrażamy ubolewanie, że pomimo obaw Unii Europejskiej związanych z nieprzestrzeganiem zasad praworządności i licznymi naruszeniami praw człowieka przez Węgry i Polskę, oba kraje nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności w ramach unijnego planu odbudowy i mogą skorzystać z funduszu odbudowy w wysokości 750 miliardów euro
Krzysztof Sobczak
04.08.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Kancelaria Linklaters doradzała Chariot Group, spółce zarządzanej przez Griffin Real Estate, największego inwestora nieruchomościowego typu private equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przy przedłużeniu umów najmu sześciu obiektów handlowych o łącznej powierzchni 83 tysięcy m.kw. z Auchan Polska.
Krzysztof Sobczak
04.08.2020
Prawnicy Rynek
Dziewczynka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, choć rodzice złożyli notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w jej imieniu. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść.
Krzysztof Sobczak
04.08.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 października wyda opinię w sprawie dotyczącej sędziów, którzy nie dostali od Krajowej Rady Sądownictwa rekomendacji do zasiadania w Sądzie Najwyższym - poinformowały w poniedziałek służby prasowe TSUE. Wyrok w tej sprawie ma odpowiedzieć na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego
Krzysztof Sobczak
03.08.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W najbliższą sobotę, 8 sierpnia br. odbędzie się manifestacja przeciwko nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej w tzw. tarczy antykryzysowej 4. Zdaniem Porozumienia Zawodów Medycznych, które organizuje protest, zmiana ta znosi tzw. dyrektywę pierwszeństwa kary wolnościowej na rzecz priorytetu kary pozbawienia wolności.
Krzysztof Sobczak
03.08.2020
Prawo karne Zawody medyczne
Brak kompleksowej definicji przemocy uwzględniającej przemoc ekonomiczną, zbyt wąska definicja gwałtu, a także luki w polskim ustawodawstwie w zakresie środków ochrony, w tym w zakresie zakazów zbliżania, w szczególności w sytuacjach przebywania poza miejscem zamieszkania - takie m.in. uwagi przedstawia Amnesty International
Krzysztof Sobczak
03.08.2020
Prawo karne Prawo rodzinne
Francja będzie dążyć do tego, by dostęp do unijnego planu naprawy gospodarczej powiązany był z kwestią praworządności - powiedział nowy francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clément Beaune. I dodał, że podtrzymywanie praworządności jest dla Unii Europejskiej "kwestią egzystencjalną".
Krzysztof Sobczak
03.08.2020
Prawo unijne
Strona w apelacji zawarła wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika. Żądanie to rozpoznano dopiero po kilku miesiącach. Tego rodzaju stan nie oznacza jednak - w ocenie Sądu Najwyższego - że postępowanie drugoinstancyjne było prowadzone opieszale, skoro pierwsza rozprawa odbyła się w ciągu 7 miesięcy od wpływu akt do sądu odwoławczego.
Aleksandra Partyk
03.08.2020
Wymiar sprawiedliwości
Fundusz inwestycyjny próbując egzekwować zadłużenie nie mógł wstąpić w prawa banku i nastąpiło przedawnienie roszczenia – uznał Prokurator Generalny, kierując skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej niespłaconej pożyczki i ustalenia terminu przedawnienia tego roszczenia.
Krzysztof Sobczak
02.08.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy procesowe przewidują, że jeżeli sprawa o rozwód jest w toku, to nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. Niedopuszczalne jest zatem wyłączenie ze sprawy o rozwód żądania dotyczącego rozstrzygnięcia o istotnych sprawach małoletnich dzieci - orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.
Aleksandra Partyk
02.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
1 sierpnia - jak co roku - wiele osób będzie chciało uczcić pamięć powstańców warszawskich. Tegoroczne obchody są wyjątkowe, bo z koronawirusem w tle. I o ile - jak mówią prawnicy - eksponowanie Znaku Polski Walczącej lub barw narodowych na maseczkach nie powinno grozić grzywną, o tyle brak maseczki lub niezachowanie dystansu społecznego może skończyć się interwencją służb i dotkliwym mandatem.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
01.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Błędne jest stanowisko sądów polskich, że zasada prymatu Konstytucji RP nad umowami międzynarodowymi uniemożliwia zastosowanie Konwencji Praw Człowieka w zakresie równości małżeństw heteroseksualnych i jednopłciowych - uważa adwokat Anna Mazurczak. - Takie rozumienie roli Konwencji czyniłoby ją iluzorycznym i nieskutecznym środkiem ochrony przed naruszeniami praw człowieka - dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2020
Prawo rodzinne
Polskie przepisy o inwigilacji naruszają kluczowe prawa i wolności obywatelskie, gwarantowane przez konstytucje i prawo europejskie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Opinię tzw. przyjaciela sądu złożył w sprawie skarg polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka.
Patrycja Rojek-Socha
01.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja
Do Sądu Okręgowego w Opolu wpłynął akt oskarżenia przeciwko przebywającym w zakładzie karnym przestępcom, którzy planowali zabójstwo Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i jego rodziny. Motywem miała być zemsta. Wniosek skierował Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2020
Prawo karne Prawnicy
Adwokatura zdecydowała, że jeśli przepisy i wprowadzane obostrzenia na to pozwolą, zgromadzenia poszczególnych izb adwokackich i Krajowy Zjazd Adwokatury odbędą się w dotychczasowej formule, ale z zachowaniem m.in. dystansu społecznego. Zaplanowane są na wrzesień, październik, a Zjazd w listopadzie. Niezależnie od tego izby mają przygotować się również na wariant online lub hybrydowy
Patrycja Rojek-Socha
31.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego przypomniała, że prokuratorzy są niezależni, choć muszą wykonywać polecenia przełożonych. Jeśli prokurator ma wątpliwości, czy aresztować podejrzanego, poszukiwanego przez policję, to nie jest to powód, by prokuratorowi uchylać immunitet i stawiać go przed sądem
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2020
Prawo karne Prawnicy Prokuratura
Kwarantanna to dla wielu osób "areszt domowy", wiąże się bowiem z daleko idącymi ograniczeniami praw jednostki. Czasem nawet oznacza utratę pracy czy intratnego zlecenia. Jeśli nastąpiło to z winy organów, osoba objęta taką przymusową izolacją może domagać się odszkodowania i to niekoniecznie wskazując konkretnego winowajcę. Batalia potrwa jednak znacznie dłużej, niż jej pobyt w domu.
Patrycja Rojek-Socha
31.07.2020
Prawo cywilne Koronawirus a prawo
Zdecydowałem o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wniosek o podjęcie przez rząd inicjatywy zmierzającej do wypowiedzenia konwencji skierował w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w swoim stanowisku wskazało, że z niepokojem przyjmuje takie informacje i sprzeciwia się planom wypowiedzenie konwencji. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że konwencja wzmacnia obecnie istniejące mechanizmy ochrony przed przemocą ze względu na płeć, w tym przemocą domową,
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Choć wyniki egzaminów adwokackich i radcowskich nie wszędzie są podsumowane i przeanalizowane, wstępne wnioski są już znane. Przyszłych adwokatów zaskoczyła część z zakresu prawa karnego. Dla wielu z nich przeszkodą nie do przejścia było napisanie apelacji w sprawie myśliwego. Warszawscy radcy chwalą się z kolei, że zdało aż 88 proc. ich aplikantów.
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2020
Prawnicy Koronawirus a prawo
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w niedawnym wyroku przeciwko Polsce w sprawie odmowy udzielenia ochrony cudzoziemcom wyraźnie podkreślił, że po stronie rządu była zła wola. Wskazuje na to wiele czynników: nastawienie i polityka wobec cudzoziemców i takie przykłady jak uniemożliwienie rozmowy z adwokatem lub ignorowanie zabezpieczenia wydanego przez Strasburg
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2020
Administracja publiczna
Nie ma obecnie skutecznego sposobu na alienujących rodziców - alarmują nie tylko obrońcy praw dziecka, ale też prawnicy i kuratorzy. Dzieci traktowane są jak narzędzia w bataliach okołorozwodowych, a koronawirus skutecznie wydłuża czas oczekiwania na decyzje sądów. Potrzebne są pilne zmiany w przepisach.
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Od 1 sierpnia osadzeni będą znowu mogli spotykać się ze swoimi najbliższymi, problemem są jednak ograniczenia - widzenia dotyczyć będą wyłącznie jednej osoby dorosłej, nie przewidziane są dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że to nadmierny rygoryzm, a świadczą o tym wnioski, które już napływają do Biura RPO.
Patrycja Rojek-Socha
29.07.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. Tymczasem rozpoznano już 466 protestów na 5800, które wpłynęły.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Wybory
Do grona counseli w kancelarii CMS dołączyli w lipcu Olga Czyżycka, adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu transakcji M&A, Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz oraz Piotr Nowicki, prawnicy specjalizujący się w doradztwie prawno-podatkowym, a także Marcin Zbytniewski, adwokat z długoletnią praktyką w zakresie sądowych postępowań gospodarczych.
Patrycja Rojek-Socha
29.07.2020
Rynek
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców proponuje, aby w dni powszednie sądy pracowały do godz. 18.00. Z taką prośbą zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry. To by jednak oznaczało konieczność wprowadzenie pracy zmianowej. Zdaniem prawników bez wprowadzenia rozpraw on-line, tempo rozpoznawania spraw się nie zwiększy.
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.07.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości