Uzależnienie prawa do świadczenia deportacyjnego od przekroczenia granic państwa polskiego jest...
Aneta Mościcka
18.12.2009
Wyniki najnowszych badań WK Index wyraźnie pokazują, że nastąpił trwały odwrót od najbardziej...
Jan Lis /KW
18.12.2009
Znowelizowana w czerwcu br. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
Krzysztof Sobczak
17.12.2009
Być może jeszcze w tym roku na posiedzenie Rady Ministrów trafi kolejna wersja ustawy o państwowych...
Krzysztof Sobczak
17.12.2009
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosi 5 stycznia 2010 r.wyrok w sprawie Jaremowicz...
Krzysztof Sobczak
17.12.2009
Ministerstwo Finansów ogłosiło 14 grudnia (Dz. U. Nr 211, poz. 1633) rozporządzenie z dnia 4...
Michał Malinowski
16.12.2009
W ministerstwach: obrony narodowej, sprawiedliwości, spraw zagranicznych, rolnictwa i rozwoju wsi,...
Krzysztof Sobczak
16.12.2009
Ułatwienia w składaniu elektronicznych deklaracji podatkowych oraz zgłoszeń identyfikacyjnych,...
Krzysztof Sobczak
16.12.2009
Znowelizowana rok temu ustawa miała zmienić obowiązującą dotychczas zasadę, że firmy i osoby...
Michał Malinowski
16.12.2009
Na podstawie danych z 2008 r. policja przygotowała statystyczny portret podejrzanego o przestępstwa...
16.12.2009
Ministerstwo Sprawiedliwości domaga się od Dziennika Gazeta Prawna sprostowania nieprawdziwych...
Krzysztof Sobczak
16.12.2009
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia określającego, jakie grupy podatników...
Michał Malinowski
16.12.2009
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Polskę za naruszenie Europejskiej Konwencji. W sumie...
16.12.2009
Partnerzy międzynarodowych kancelarii prawnych Hogan Hartson LLP oraz Lovells LLP przegłosowali...
Jacek Górski/PSP
16.12.2009
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało propozycje przepisów, które mają uregulować, doprecyzować...
Krzysztof Sobczak
16.12.2009
Nowa unijna dyrektywa zmierza do przyjęcia jednolitych zasad płatności we wszystkich państwach UE i...
Krzysztof Sobczak
16.12.2009
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmówiła Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podania informacji...
Krzysztof Sobczak
16.12.2009
Redakcja Dziennika Gazeta Prawna w swym dorocznym rankingu kancelarii prawnych, oprócz tradycyjnych...
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
Prawnicy
Dzięki nowym przepisom uproszczona zostanie procedura administracyjna dotycząca podejmowania i...
Jan Lis /KW
15.12.2009
Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy wydał wyrok końcowy w sporze wytoczonym Polsce przez niemiecką...
Jacek Górski/PSP
15.12.2009
Redakcja Dziennika Gazeta Prawna w swym dorocznym rankingu kancelarii prawnych, oprócz tradycyjnych...
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
Rząd przygotowuje zmiany zasad wydawania oraz zawartości dowodów osobistych. Założeniami do...
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
W sprawach o przestępstwa związane z działalnością instytucji państwowych oraz samorządu...
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
Rzecznik Praw Obywatelskich naciska na ministra sportu i turystyki, by ten podjął działania...
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
Krystian Legierski, znany działacz gejowski wystąpił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze...
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
Przedłużenie do końca 2010 roku możliwości stosowania do celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji...
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
Uniewinniona od zarzutów korupcyjnych sędzia Grażyna Zielińska z Sądu Okręgowego w Suwałkach w woj....
Krzysztof Sobczak
15.12.2009
Przypuszcza się, że wszystkie postępowania, które zostały wszczęte pod rządami ustawy z 1997 r....
15.12.2009
W Biurze Prawnym TVP S.A. ponad 20 osób zatrudnionych na etatach, miało uprawnienia radcy prawnego....
Jan Lis /KW
14.12.2009
W Biurze Prawnym TVP S.A. ponad 20 osób zatrudnionych na etatach, miało uprawnienia radcy prawnego....
Jan Lis /KW
14.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski