Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych stawki te wzrosły odpowiednio z 12,50 do 13 proc. i z 9,38 do 9,75 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.
Nowe stawki obowiązują od 6 kwietnia.

Źródło: Rzeczpospolita