Przez te wszystkie kampanie, ciągłe odwoływanie się do potrzeby zwiększenia surowości, krytykę...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Prawnicy
Możliwość złożenia wniosku o obniżenie opłaty stosunkowej od wartości wyegzekwowanego świadczenia,...
Wojciech Kowalski
09.03.2010
Minister sprawiedliwości nie rezygnuje z prac nad projektem ustawy o państwowym egzaminie...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Jeśli dziennikarz ujawnia informacje ze śledztwa i okaże się, że robi to bez widocznego interesu...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Pracodawcy będą musieli zawierać umowy o pracę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Podejmujący pierwszą...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Prawo zobowiązuje gminy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Ponieważ...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Utożsamiane do niedawna z produkcją i usługami normy ISO trafiają także do kancelarii prawnych....
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Rynek
Minister sprawiedliwości nie rezygnuje z prac nad projektem ustawy o państwowym egzaminie...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Przez te wszystkie kampanie, ciągłe odwoływanie się do potrzeby zwiększenia surowości, krytykę...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Lepszą, bardziej efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Lekarze potwierdzili przed sądem, że osoba poruszająca się na wózku może wykonywać, przy...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Philip Morris, jeden z największych na świecie koncernów tytoniowych chce drogą sądową obalić...
09.03.2010
Kancelaria BSJP Taylor Wessing rozpoczęła współpracę w zakresie doradztwa prawnego przy projekcie...
Jan Lis /KW
09.03.2010
Pracodawcy będą musieli zawierać umowy o pracę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Podejmujący pierwszą...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Zabezpieczenie polegające na nałożeniu na pozwanego obowiązku zapłaty, jeszcze przed merytorycznym...
Wojciech Kowalski
09.03.2010
Silna konkurencja, spowolnienie gospodarcze czy spadek liczby i wartości zleceń wymusiły na...
Lex/Kancelaria
08.03.2010
Rynek
W Polsce aresztami się nadmiernie szafuje. Prawdziwy problem nie tyle tkwi w samym stosowaniu...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Prawnicy
O wprowadzenie zmian w prawie, które gwarantowałyby wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Adwokatura jest gotowa do reform. Jesteśmy otwarci na zmiany w zasadach wykonywania naszego zawodu....
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Rada...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Dziewiętnaście dużych kancelarii prawnych powołało do życia Związek Pracodawców Prawniczych....
Jan Lis /KW
08.03.2010
Silna konkurencja, spowolnienie gospodarcze czy spadek liczby i wartości zleceń wymusiły na...
Lex/Kancelaria
08.03.2010
Rynek
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji kodeksu postępowania...
08.03.2010
Mec. Maciej Ślusarek, pełnomocnik powodów, wspólnik w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy...
Jan Lis /KW
08.03.2010
W ubiegłym roku wzrosła w Polsce liczba przestępstw na tle rasowym. Prokuratury w całym kraju...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Adwokatura jest gotowa do reform. Jesteśmy otwarci na zmiany w zasadach wykonywania naszego zawodu....
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Resort sprawiedliwości przygotował kolejny projekt systemu pomocy prawnej dla ludzi niezamożnych. -...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
W Polsce aresztami się nadmiernie szafuje. Prawdziwy problem nie tyle tkwi w samym stosowaniu...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego mogą spodziewać się nowych zasad...
Wojciech Kowalski
08.03.2010
Liberalizację zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego przewiduje popisana 5 marca br. przez...
Wojciech Kowalski
08.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski