Zastępca RPO pisze, że w skargach nadsyłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskodawcy sygnalizują nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy Policji podczas przeszukiwania pomieszczeń i zatrzymywania osób podejrzewanych o związki ze zorganizowaną przestępczością, wskazujące na konieczność dokładniejszej weryfikacji adresów miejsc, w których planowane są czynności związane z przeszukaniem pomieszczeń i zatrzymaniem osób. Zdaniem Trociuka, bardziej precyzyjne rozpoznanie miejsc tego rodzaju czynności pozwoliłoby na uniknięcie nieprawidłowości, które w rażący sposób godzą w podstawowe prawa obywateli. - Należałoby także rozważyć podjęcie działań zmierzających do ułatwienia uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania przez osoby pokrzywdzone w wyniku policyjnych pomyłek pisze zastępca rzecznika praw obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.