Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Prawnicy
Pod takim hasłem rusza kampania billboardowa promująca instytucję polubownych sądów konsumenckich....
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Dr Justyna Tokarzewska dołączyła, jako starszy prawnik, do departamentu prawa własności...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Na posiedzeniu rządu z 2 grudnia 2008 r. ministrowie przyjęli przygotowany przez Ministerstwo Nauki...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
19 listopada 2008 r. Sejm uchwalił nową ustawę o podatku akcyzowym zastępującą dotychczasowe...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
Najważniejszym wydarzeniem posiedzenia była debata odnośnie trzech wniosków legislacyjnych Komisji...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad koncepcją połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego...
Krzysztof Sobczak
01.12.2008
W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła radykalna zmiana ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji...
Jan Lis /KW
01.12.2008
W Wolters Kluwer Polska tworzymy nowe wartości. Wiemy, że prawnicy poszukują na bieżąco informacji...
Jan Lis /KW
01.12.2008
Kancelaria Gide Loyrette Nouel rekomendowana przez Tax Directors Handbook 2009
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad koncepcją połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego...
Krzysztof Sobczak
01.12.2008
Przepisy samorządowej Ordynacji wyborczej pozbawiające mandatu osobę, wobec której warunkowo...
Aneta Mościcka
01.12.2008
Wyniki raportu, zdaniem Komisji Europejskiej, dostarczają dowodów na to, że producenci leków...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Prawnicy
W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
W dn. 26 listopada 2008 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja z okazji...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Prowadzone prace dotyczące profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (w tym zwłaszcza: podjęta przez...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Tematem obrad KWRiST były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Uruchomiono elektroniczną wymianę informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już po złożeniu w urzędzie gminy wniosku o...
Aneta Mościcka
26.11.2008
Rząd zamierza wprowadzić obowiązek publikowania nowych aktów prawnych także w internecie. Na razie...
Krzysztof Sobczak
26.11.2008
Prawnicy spodziewają się wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz pewnego spowolnienia...
Jan Lis /KW
26.11.2008
Naczelna Rada Adwokacka proponuje czasowe zwolnienie radów prawnych, którzy zostaną adwokatami, z...
Krzysztof Sobczak
26.11.2008
Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze....
Jacek Górski/PSP
26.11.2008
25 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski, przedłożony...
Jacek Górski/PSP
26.11.2008
Chajec, Don-Siemion & Żyto jako jedyna kancelaria prawna z Polski została wyróżniona tytułem "The...
Jacek Górski/PSP
25.11.2008
W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd...
Jan Lis /KW
24.11.2008
Prawnicy
Książka pt. "Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej" autorstwa Wiesławy...
Jacek Górski/PSP
24.11.2008