Naczelna Rada Adwokacka osiągnęła porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie...
Krzysztof Sobczak
27.01.2010
Projekty aktów prawnych i innych dokumentów uchwalanych przez rząd mają być tak przygotowane, by...
Krzysztof Sobczak
27.01.2010
Po raz kolejny rząd nie przyjął projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Mimo...
Krzysztof Sobczak
27.01.2010
W analizowanych w Ministerstwie Gospodarki 129 ustawach zidentyfikowano 148 form reglamentacji...
Jan Lis /KW
27.01.2010
- Podstawowym, a jakby niezauważanym przez legislatorów problemem jest jakość tłumaczeń na język...
27.01.2010
Sąd Najwyższy odrzucił 27 stycznia br. skargę kasacyjną wydawcy Tygodnika Antyklerykalnego "Fakty i...
Krzysztof Sobczak
27.01.2010
Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła skarga kasacyjna od wyrokuWSA w Poznaniu w sprawie...
Krzysztof Sobczak
27.01.2010
Moi Drodzy! Fakt, że tak wielu z Was zdecydowało się zabrać głos w sprawie ustawy wprowadzającej...
Krzysztof Sobczak
27.01.2010
Poważnym problemem w praktyce jest mała liczba syndyków, którzy zdali egzamin uprawniający do...
Aneta Mościcka
27.01.2010
Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje opracowania przewidywanych przez nową ustawę o...
Michał Malinowski
26.01.2010
Kontrola zarządcza
Samorządy prawnicze to przestarzałe, skostniałe i potrzebujące niezależności, a więc wymagające...
Krzysztof Sobczak
26.01.2010
Samorządy prawnicze to przestarzałe, skostniałe i potrzebujące niezależności, a więc wymagające...
Krzysztof Sobczak
26.01.2010
Prawnicy
Zastępca prokuratora okręgowego w Krakowie Jan Kocisz został odwołany ze stanowiska w związku z...
Krzysztof Sobczak
26.01.2010
Mamy pierwszy skandal związany z obowiązującą od początku roku Ustawą hazardową. Krakowska Izba...
Jan Lis /KW
26.01.2010
Już nie tylko porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych stanowić będą przedmiot...
Michał Malinowski
26.01.2010
Mamy pierwszy skandal związany z obowiązującą od początku roku Ustawą hazardową. Krakowska Izba...
Jan Lis /KW
26.01.2010
Do grona ekspertów kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, do Departamentu Prawa Podatkowego dołączył...
Jacek Górski/PSP
26.01.2010
Minister sprawiedliwości prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski wydał 26 stycznia br. polecenie...
Krzysztof Sobczak
26.01.2010
Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, wchodząca w życie w dniu 29 stycznia 2010...
Jacek Górski/PSP
26.01.2010
Rada Ministrów na posiedzeniu we wtorek 26 stycznia zajmie się m.in. projektem ustawy o państwowych...
Krzysztof Sobczak
26.01.2010
Polska spóźnia się z wdrażaniem unijnej dyrektywy o usługach płatniczych. Krajowa ustawa w tej...
Krzysztof Sobczak
26.01.2010
Ministerstwo Gospodarki chce nauczyć urzędników zasad tworzenia Oceny Skutków Regulacji. Zdaniem...
Krzysztof Sobczak
26.01.2010
Z Kodeksu cywilnego zniknie art. 80 Kodeksu cywilnego, obligujący osoby nie mogące czytać do...
Wojciech Kowalski
26.01.2010
Zaostrzenie sankcji karnych za przestępstwa przeciwko wolności człowieka przewiduje opublikowana...
Jolanta Mazur
26.01.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by co najmniej cztery razy więcej osób korzystało z możliwości...
Aneta Mościcka
26.01.2010
Powstaje organizacja, która ma zrzeszać prawników obsługujących firmy. - To jest bardzo duża,...
Krzysztof Sobczak
25.01.2010
Prawnicy
Od 22 stycznia br. obowiązują nowe unijne wytyczne dotyczące udzielania pozwoleń na dopuszczenie do...
Rafał Bułach
25.01.2010
Zarząd Banku Handlowego poinformował w komunikacie giełdowym, że zwróci się do swoich klientów,...
Jan Lis /KW
25.01.2010
Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało doradcę do prywatyzacji Energi. Przy sprzedaży tej najmniejszej...
Jan Lis /KW
25.01.2010
Państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia zgody na wykaz terenów mających znaczenie dla...
25.01.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski