Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Nowe rozwiązania uwzględniają to, że większość dokumentów osób ubezpieczonych była przez nie złożona do ZUS wcześniej, np. w momencie ubiegania się o ustalenie wysokości kapitału początkowego. Dane już posiadane przez ZUS, których nie trzeba będzie powielać, uwzględniają także informacje dotyczące wysokości składek, okresów ubezpieczenia oraz danych osobowych, takich jak PESEL lub adres zamieszkania. Zmiana przepisów ma ułatwić ubieganie się o rentę rodzinną.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna