Według bydgoskiej izby dochód otrzymany z tytułu odsetek od lokowanych na lokatach bankowych środków finansowych jest uzyskany ze źródła, jakim są kapitały pieniężne, a nie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Już zatem sama ta okoliczność powoduje, że nie jest spełniona przesłanka zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397), który stanowi m.in., że wolne od podatku są dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
(ITPB3/423-56/11/PST).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna