Z pytaniem zwróciła się spółka, która w połowie 2010 r. zatrudniła obcokrajowca na podstawie kontraktu  menedżerskiego na stanowisku wiceprezesa zarządu. Ma on miejsce zamieszkania w RPA, ale nie udokumentował tego certyfikatem rezydencji.
Tylko  gdy podatnik przedstawi certyfikat rezydencji potwierdzający jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym kraju, płatnik może zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy międzynarodowej lub – zgodnie z taką umową –  nie pobierać w ogóle podatku.
Jeśli wiceprezes przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym, to spółka pobiera podatek na zasadach ogólnych. Jak czytamy w interpretacji, zasadę tę stosuje się  wstecz.

Źródło: Rzeczpospolita