Izba zaznacza również, że wykonawca musi brać pod uwagę wyjaśnienia specyfikacji łącznie z pytaniami, ponieważ wyjaśnienia są udzielane do konkretnego zagadnienia. Obowiązek przekazywania przez zamawiającego treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wynika z art. 38 ust. 2 p.z.p. Zdaniem Izby, nie można ze stwierdzeń zawartych w wyjaśnieniach wysnuwać uogólnień. Wyjaśnienia, czyli eksplikacje, są nowymi konstrukcjami znaczenia wyjaśnianego pojęcia, precyzyjniej określające już istniejące znaczenie danego określenia, przy czym jego zakres nie zmienia się, a wyjaśnienie jedynie doprecyzowuje znaczenie pojęcia. Dlatego wyjaśnienia należy interpretować wraz z pytaniami w sposób zawężający, analogicznie do interpretowania wyjątków, zgodnie z paremią: exceptiones non sunt extendendae – wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco, a w przypadku wyjaśnień ta reguła powinna brzmieć: explicationes non sunt extendendae – wyjaśnień nie należy interpretować rozszerzająco.
(KIO 580/11).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2011 r.