Wybór  rozliczenia należy do właściciela. Może  płacić daninę na zasadach ogólnych według stawek 18 i 32 proc. albo na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zapłaci wówczas 8,5 proc. podatku od uzyskiwanych przychodów, bez możliwości odliczenia kosztów.

Źródło: Rzeczpospolita