Zespół prawników Kancelarii GESSEL pod kierunkiem Aldony Pietrzak zapewnił kompleksową obsługę...
Jan Lis /KW
29.10.2010
Sejm uchwalił w piątek ustawę okołobudżetową. Zmienia ona kilkanaście ustaw i wprowadza m.in....
Lex/Lex
29.10.2010
Sejm przyjął w piątek poselski projekt zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Dwa terminy o tej samej godzinie, wezwania do sądów z różnych miast na ten sam dzień, posiedzenia...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Rynek
Sejm w piątkowym głosowaniu skierował do prac w komisjach projekty ustaw ws. in vitro, zgłoszone...
Lex/Lex
29.10.2010
Zamknięty katalog obszarów dyskryminacji, Rzecznik Praw Obywatelskich jako instytucja stojąca na...
Lex/Lex
29.10.2010
Dwa terminy o tej samej godzinie, wezwania do sądów z różnych miast na ten sam dzień, posiedzenia...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Rynek
Od przyszłego roku zawodowi strażacy mają dostawać finansowe rekompensaty za nadliczbowy czas pracy...
Lex/Lex
29.10.2010
Polski sąd nie może badać pozwu 72-letniego Winicjusza Natoniewskiego przeciw państwu niemieckiemu...
Lex/Lex
29.10.2010
Sejm powołał w piątek komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji i...
Lex/Lex
29.10.2010
Zespół prawników Kancelarii GESSEL pod kierunkiem Aldony Pietrzak zapewnił kompleksową obsługę...
Jan Lis /KW
29.10.2010
Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów unijnych dotyczących ustalania cen...
Lex/Lex
29.10.2010
Resort pracy twierdzi, że stacje paliw nie mogą pracować w dni ustawowo wolne. Innego zdania jest...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie danych osobowych, poszerzającej kompetencje...
Lex/Lex
29.10.2010
Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie skutkować...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Od 1 stycznia 2011 r. wzrosną stawki maksymalne podatku od nieruchomości. W poszczególnych gminach...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby od 2011 roku wydatki bieżące jednostek...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Dariusz Oleszczuk, dotychczasowy Globalny Partner Zarządzający kancelarią Salans, został wybrany na...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień (na zdjęciu w środku) nie musi przepraszać...
Lex/Lex
29.10.2010
Niemożność wpływania na zarządzanie wspólnotą mieszkaniową nie narusza prawa własności jej członków...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2010
Abd al-Rahim al-Nashiri, domniemany więzień CIA uzyskał status pokrzywdzonego w Polsce. Decyzja...
Jacek Górski/PSP
29.10.2010
Operator telekomunikacyjny nie może rozwiązać umowy bez wcześniejszego powiadomienia ani pobierać...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Prokuratura Rejonowa w Chorzowie zmienia siedzibę - przenosi się do zmodernizowanego budynku...
Lex/Lex
28.10.2010
Trybunał Konstytucyjny stwierdził w czwartek, że odmowa przyznania zasiłku pogrzebowego rodzinie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.10.2010
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w czwartek, że Polska bezprawnie stosuje obniżoną, 7-procentową...
Lex/Lex
28.10.2010
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała w środę 27 października projekty...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Sędzia Leszek Pietraszko z Lublina będzie przez 5-letnią kadencję dyrektorem Krajowej Szkoły...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Stanowczo sprzeciwiam się dyskryminacji osób o orientacji homoseksualnej. Podczas rozmowy...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci...
Anna Dudrewicz
28.10.2010
Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał w sprawie 72-letniego Polaka, który pozwał państwo niemieckie za...
Jan Lis /KW
28.10.2010