Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, pojazdy straży gminnych (miejskich) mają posiadać srebrną barwę nadwozia oraz jednolite dla każdej gminy (miasta) oznakowanie: odblaskowy pas wyróżniający w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej umieszczony wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien oraz napisami: "Straż Gminna (Miejska)" - żółtym, umieszczonym po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach przednich oraz na ścianie tylnej pojazdu oraz - świetlnym (granatowym bądź czarnym na białym tle), na dachu pojazdu. Dodatkowo każdy pojazd ma posiadać emblemat gminy o wymiarach nie mniejszych niż 300x220 mm. Motocykle natomiast mają posiadać granatowe błotniki oraz żółty, odblaskowy napis "Straż Gminna (Miejska)", na granatowym tle umieszczony z przodu motocykla i opcjonalnie po obu bokach oraz z tyłu motocykla. Wszystkie pojazdy mogą mieć również dodatkowe oznaczenia świadczące o przynależności do określonej służby straży gminnej (miejskiej), np. numer telefonu kontaktowego bądź numer taktyczny pojazdu.
Dostosowanie wyglądu obecnie używanych przez straże gminne (miejskie) pojazdów do projektowanych przepisów rodziłoby olbrzymie koszty po stronie gmin, dlatego też zaproponowano, by nowe oznaczenia dotyczyły jedynie pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2012 r.
Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pod adresem: www.kwrist.mswia.gov.pl/portal/kw/77/3589/Zespol_ds_Infrastruktury_Rozwoju_Lokalnego_Polityki_Regionalnej_i_Srodowiska_9__.html

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad