Przedsiębiorstwa wymuszają na kancelariach obniżanie cen za usługi. Mimo że kryzys powoli się...
Krzysztof Sobczak
01.11.2010
Rynek
Z dniem 1 listopada 2010 r. wchodzi w życie Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu,...
Wojciech Kowalski
01.11.2010
Arbitraż inwestycyjny, który jeszcze niedawno kojarzył się Polakom wyłącznie za sprawą Eureko,...
Krzysztof Sobczak
01.11.2010
Kwota należności niewypłaconych pracownikom w trzech pierwszych kwartałach 2010 r. wyniosła 144 mln...
Krzysztof Sobczak
01.11.2010
Sanatoria czy szpitale będą mogły w większym zakresie korzystać z obniżonych stawek podatku od...
Lex/Lex
01.11.2010
Przyznanie rzecznikowi praw dziecka uprawnień m.in. do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami...
Wojciech Kowalski
01.11.2010
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt ustawy o bezpieczeństwie i...
Wojciech Kowalski
01.11.2010
Dziedziczący spadkobierca podatnika przejmuje jego obowiązek podatkowy z tytułu dochodów...
Jolanta Mazur
01.11.2010
Projekt ustawy wprowadzającej w życie śląski język regionalny - jako drugi taki w Polsce, obok...
Lex/Lex
31.10.2010
Polskie sądy rzadko decydują się na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu na terytorium obcego...
Krzysztof Sobczak
31.10.2010
Prawnicy
Skazani nie wykonują pracy resocjalizacyjnej dlatego, że po prostu nie chcą. Sądy rzadko zasądzają...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2010
Inspektorzy sanitarni będą nakładali kary finansowe za złamanie zakazu palenia papierosów - zakłada...
Lex/Lex
31.10.2010
Gdyby sędzia sądu podatkowego prowadził chociaż przez pół roku stragan z pietruszką, to nie miałby...
Jacek Górski/PSP
31.10.2010
Według najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS w porównaniu z marcem br. o 9...
Krzysztof Sobczak
31.10.2010
Nowelizując w piątek ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, Sejm zmienił przepisy dotyczące...
Lex/Lex
31.10.2010
Kto w Afryce spaceruje sobie z bananem w ręku, nie powinien się dziwić, że zaatakują go dzikie...
Lex/Lex
31.10.2010
Polskie sądy rzadko decydują się na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu na terytorium obcego...
Krzysztof Sobczak
31.10.2010
Przedsiębiorstwa, których obroty spadły w wyniku kryzysu lub powodzi o 15 proc., będą mogły...
Lex/Lex
30.10.2010
Aż dwadzieścia kancelarii adwokackich i radcowskich z Podkarpacia będzie udzielać bezpłatnych porad...
30.10.2010
Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt zmian w ordynacji wyborczej, który wprowadza...
Lex/Lex
30.10.2010
Zwiększenie dofinansowania do zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a...
Lex/Lex
30.10.2010
Sejm powołał w piątek komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów zmian w konstytucji i...
Krzysztof Sobczak
30.10.2010
Prawnicy
Aż dwadzieścia kancelarii adwokackich i radcowskich z Podkarpacia będzie udzielać bezpłatnych porad...
30.10.2010
Sejm znowelizował ustawę o cudzoziemcach, dostosowującą prawo do rozporządzenia Rady i Parlamentu...
Lex/Lex
30.10.2010
Na konferencji - 3rd CFO Summit Emerging Europe & CIS w Wiedniu spotkało się ponad 200 dyrektorów z...
Jacek Górski/PSP
30.10.2010
Sprzeczny z konstytucją jest przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiający...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2010
Sejm powołał w piątek komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów zmian w konstytucji i...
Krzysztof Sobczak
30.10.2010
Przed sądem okręgowym w Warszawie dobiega końca proces w sprawie molestowania seksualnego urzędnika...
Krzysztof Sobczak
30.10.2010
Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie oceniła rządowy projekt ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy...
Krzysztof Sobczak
30.10.2010
Komitet Praw Człowieka ONZ uważa, że polskie przepisy w zakresie równego traktowania są...
Krzysztof Sobczak
30.10.2010