Ma to związek z utratą osobowości prawnej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W 2012 r. stanie się on państwowym funduszem celowym, a zadania kierowników biur terenowych Fundusz przejmą marszałkowie województw. Nowelizacja przepisów o FGŚP spowodowała konieczność modyfikacji formularzy wniosków o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (określonych w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). Od 1 stycznia 2012 r. adresatami wniosków pracowników i pracodawców o wypłatę tych zaliczek będą marszałkowie województw.

Oprac.: Monika Sewastianowicz,

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line