Od kilku dni, to znaczy od zaprzysiężenia 11 stycznia br. prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.01.2011
Od 20 lutego br. kilku wierzycieli będzie mogło zabezpieczyć swoje wierzytelności wspólną hipoteką....
Krzysztof Sobczak
15.01.2011
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego opublikowała regulamin części...
Lex/Lex
15.01.2011
Ministerstwo Finansów zaproponowało niedawno, by "jedno okienko", w którym możliwe byłoby...
Krzysztof Sobczak
15.01.2011
Instytut Tolerancji z Łodzi apeluje do ministra sprawiedliwości o złożenie wniosku o kasację wyroku...
Krzysztof Sobczak
15.01.2011
W ocenie związków zawodowych i pracodawców zrzeszonych w Komisji Trójstronnej niektóre rozwiązania...
Lex/Lex
15.01.2011
Sąd Najwyższy nie dopatrzył się rażącego naruszenia prawa, które mogło mieć wpływ na orzeczony...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.01.2011
Pakiety medyczne fundowane przez firmy pracownikom nadal będą zwolnione z VAT - poinformowała w...
Lex/Lex
14.01.2011
Nieobecność obwinionych sędziów, radców czy adwokatów na rozprawach sądów dyscyplinarnych nie jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.01.2011
Prawnicy
Szef Solidarności Piotr Duda wystąpił w czwartek z listem do prezesa Europejskiej Federacji...
14.01.2011
Trybunał Konstytucyjny zbada 31 stycznia wniosek posłów lewicy, złożony w 2009 roku, w sprawie...
Lex/Lex
14.01.2011
Dwanaście miesięcy praktycznego kursu byłoby najkrótszą drogą do egzaminu dającego magistrom prawa...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Francuski parlament zatwierdził w czwartek ostatecznie ustawę, zobowiązującą duże firmy do...
Lex/Lex
14.01.2011
W celu przyspieszenia prac nad "pakietem atomowym" część zapisów z projektowanych ustaw o...
Lex/Lex
14.01.2011
Przedsiębiorca nie ma co liczyć na taryfę ulgową także wtedy, gdy do rozliczeń podatkowych angażuje...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Rynek
Usprawnienie postępowania administracyjnego przez eliminację istniejących ograniczeń, stworzenie...
Wojciech Kowalski
14.01.2011
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowcz zbada uniewinnienie przez wrocławski sąd sześciu członków...
Lex/Lex
14.01.2011
Przedsiębiorca nie ma co liczyć na taryfę ulgową także wtedy, gdy do rozliczeń podatkowych angażuje...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Rynek
Nawet 2500 złotych więcej płacą od listopada ubiegłego roku pacjentki poddające się zabiegowi...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
O tym, na który parking trafi odholowane auto, zadecyduje starosta. Jeżeli wskaże on kilka...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Jeśli wspólnik, który udzielił pożyczki spółce, dokona zbycia tej wierzytelności w wysokości...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Pracodawcy, którzy chcą przekazać zatrudnionym informację o ich rocznych dochodach drogą...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Ministerstwo Kultury przygotowało projekt zmian w ustawie z 1984 r. W przyszłym tygodniu zajmie się...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Dwanaście miesięcy praktycznego kursu byłoby najkrótszą drogą do egzaminu dającego magistrom prawa...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Arbitrzy rozstrzygną sporne kwestie interpretacyjne większością 2/3. O uchwały arbitrów będzie mógł...
Krzysztof Sobczak
14.01.2011
Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o...
Wojciech Kowalski
14.01.2011
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił bezpłatną usługę e-mailowego powiadamiania zainteresowanych...
Anna Stańczuk
14.01.2011
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.01.2011
Nieobecność obwinionych sędziów, radców czy adwokatów na rozprawach sądów dyscyplinarnych nie jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.01.2011
Przepis o publicznym znieważeniu prezydenta zawarty w kodeksie karnym narusza wolność słowa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski