Funkcjonariusz policji zarażony wirusem HIV, którego sprawa doprowadziła do wyroku Trybunału...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zburzył cały system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.10.2010
Rząd przedstawił 26 października swoje stanowisko wobec uchwały nr 37 Trójstronnej Komisji do Spraw...
Michał Malinowski
27.10.2010
Dyrektywa UE zezwala, by szkoły religijne brały pod uwagę wyznanie zatrudnianego nauczyciela. KE...
Lex/Lex
27.10.2010
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie zostało zwolnione jedno stanowisko sędziego....
Wojciech Kowalski
27.10.2010
Komisja Europejska uważa, że pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska nie...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Za tydzień upływa termin zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Politycy milczą. Za to...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Rada Ministrów przyjęła wczoraj kolejne projekty ustaw z pakietu konsolidacji finansów publicznych...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
10-procentowe zmniejszenie zatrudnienia w sektorze administracji publicznej w stosunku do stanu...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
W grudniu 2011 r. ukażą się ostatnie numery Dziennika Ustaw na papierze. Rząd przyjął wczoraj...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Warszawski Zarząd Dróg Miejskich nie zamierza odstąpić od ścigania kierowców, którzy kilka lat temu...
Lex/Lex
27.10.2010
Rada Ministrów chce, aby agencje wykonawcze oraz NFZ przekazały wolne środki na depozyt prowadzony...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Starosta nie odbierze prawa jazdy dłużnikowi, który chociaż częściowo płaci alimenty na dzieci. Nie...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Ustawa o jakości w ochronie zdrowia, do której założenia przygotowuje Ministerstwo Zdrowia,...
Lex/Lex
27.10.2010
Możliwość rejestrowania działalności gospodarczej z własnego komputera, zawieszenia jej na...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki, zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a przede...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że projekt ustawy dotyczącej podwyżki VAT...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Komisja Europejska przyjęła 30 września 2010 r. decyzję w sprawie bezcłowego przywozu towarów...
Patryk Ciurak
27.10.2010
Nowe minimalne stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2011 roku...
Jolanta Mazur
27.10.2010
Prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej skierował do Rady Etyki...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Osobom, które startują w wyborach samorządowych, nie grożą żadne konsekwencje prawne za zatajenie...
Krzysztof Sobczak
27.10.2010
Konsorcjum zrzeszające operatorów płatnej telewizji złożyło wniosek u rzecznika praw obywatelskich...
Krzysztof Sobczak
26.10.2010
Gdański Sąd Apelacyjny podtrzymał we wtorek decyzję miejscowego Sądu Okręgowego i uznał, że...
Lex/Lex
26.10.2010
Sejm, który w środę rozpoczyna trzydniowe posiedzenie, zajmie się m.in. projektami z pakietu...
Lex/Lex
26.10.2010
We wrześniu odbyła się kolejna rozprawa osób oskarżonych o działalność powiązaną ze stroną...
Krzysztof Sobczak
26.10.2010
Prawnicy
Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz sprawiedliwości i praw człowieka przyjęły...
Lex/Lex
26.10.2010
Przedsiębiorcy będą krócej czekać na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej -...
Lex/Lex
26.10.2010
Wszystkie nowe podmioty, które w przyszłym roku stracą zwolnienie dotyczące stosowania kas...
Krzysztof Sobczak
26.10.2010
Zasady przyznawania urlopu na żądanie mogą ulec zmianie. Ma być krótszy i zgłaszany przez...
Krzysztof Sobczak
26.10.2010
Sądowi Rejonowemu w Koszalinie (Zachodniopomorskie) nie udało się we wtorek rozpocząć procesu...
Lex/Lex
26.10.2010