Konferencja organizowana jest przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników.
W jej ramach zaplanowane zostały dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich stanowić będą zagadnienia prawa antymonopolowego, a w jego ramach współpraca polskich i niemieckich urzędów antymonopolowych w kontekście europejskim. Drugi blok poświęcony będzie praktycznym aspektom Compliance w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Jako prelegenci wystąpią autorytety z polskich  i niemieckich kręgów akademickich, a także wybitni praktycy prawa gospodarczego oraz członkowie międzynarodowych koncernów odpowiedzialni za politykę Compliance. Z uwagi na interdyscyplinarność tematyki wykłady poprowadzą zarówno prawnicy jak  i ekonomiści.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ambasada Niemiec w Warszawie oraz Ambasada RP w Berlinie, zaś patronat medialny miesięcznik "MBA Manager", dziennik "Rzeczpospolita" i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Konferencja popierana jest przez Polską Prezydencję.

Bliższe informacje dotyczące forum na stronie www.fowirt.org.