Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską podkreśla, iż odliczenie przedmiotowej ulgi wyłącznie od podatku dochodowego obliczonego według progresywnej skali podatkowej nie przesądza o występowaniu ograniczenia zasady równości w ulgach podatkowych dla rodzin. Więcej>>>