Gwarantują to znowelizowane na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, które weszły w życie 27 października 2011 r.
Z prośbą o ich zmianę dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO zwrócił się z wystąpieniem do ministra sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego 7 kwietnia 2011 r., korzystając z nowego uprawnienia jakie od 7 marca 2011 r., daje mu art. 19a ustawy o ochronie danych osobowych.
Minister zgodził się z argumentacją GIODO i zmiany zostały wprowadzone w życie rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 217 pod poz. 1291. Obowiązuje od 27 października 2011 r.
GIODO z zadowoleniem przyjął tę zmianę. - Nie kwestionując tego, że fundacje powinny działać transparentnie, a kontroli powinny podlegać pozyskiwane przez nie fundusze oraz to, kto w owych fundacjach podejmuje decyzje władcze, to według mnie nie było powodu, dla którego ta identyfikacja osób miałaby posuwać się tak daleko, by ogólnie dostępny był również prywatny adres zamieszkania osoby należącej do władz fundacji – powiedział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. - Zidentyfikowanie osób jest wskazane, aczkolwiek nie było powodu, aby sprawozdanie z działalności fundacji przekształcać w listę adresową z prywatnymi adresami zamieszkania osób, które w fundacjach podejmują decyzje władcze – dodał.