Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z grudnia 2010 r. wprowadziła nowe przepisy (art. 40 ust. 4 i 5) dotyczące doręczania pism. Zobowiązują one stronę zamieszkałą lub mającą siedzibę za granicą, która nie ma w Polsce swojego przedstawiciela prowadzącego jej sprawę, aby ustanowiła tu specjalnego pełnomocnika, któremu organ administracji mógłby doręczać korespondencję związaną z postępowaniem. Więcej: Rzeczpospolita>>>