W rozporządzeniu wskazano organ dowodzenia obroną powietrzną, którym będzie Centrum Operacji Powietrznych. Centrum, wraz z podległymi i podporządkowanymi mu dyżurnymi siłami i środkami systemu obrony powietrznej, jest jednostką funkcjonującą w strukturze Sił Powietrznych od początku 2002 r. Przy pomocy Centrum, dowódca operacyjny SZ będzie wykonywał zadania dotyczące ochrony granicy państwowej w polskiej przestrzeni powietrznej.
Rozporządzenie zawiera również przepisy, które zapewnią prawidłowe stosowanie środków obrony powietrznej w sytuacji kiedy nie będzie możliwe inne wymuszenie przestrzegania polskiego prawa. Zdefiniowano w nim także, czym jest obiekt powietrzny typu Renegade (chodzi o cywilny statek powietrzny, który przekroczył powietrzną granicę państwową, albo wykonuje lot w polskiej przestrzeni powietrznej – bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia i nie zastosował się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym oraz może być użyty jako środek ataku terrorystycznego).
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zastąpi regulację z 14 grudnia 2004 r.