Rozszerzenie minimalnego zakresu programu szkolenia podstawowego strażników gminnych o zagadnienia...
Wojciech Kowalski
18.02.2011
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, w ramach przygotowań do polskiej prezydencji w...
Krzysztof Sobczak
18.02.2011
Państwo UE może, w pewnych okolicznościach, zakazać transmisji wyłącznej w telewizji płatnej ogółu...
Krzysztof Sobczak
18.02.2011
Agencja Rynku Rolnego otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów "systemu...
Lex/Lex
17.02.2011
77 proc. przedsiębiorstw w ciągu ostatnich dwóch lat padło ofiarą nieuczciwych pracowników - wynika...
Lex/Kancelaria
17.02.2011
Radny, który jednocześnie sprawuje funkcję dyrektora oddziału banku obsługującego konto gminy,...
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
"Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie" - to tytuł pierwszej w Polsce - zdaniem jej twórców -...
Lex/Lex
17.02.2011
Minister sprawiedliwości musi ponownie rozpatrzyć sprawę o powołanie na stanowisko notariusza....
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
Prawnicy
Krakowski Sąd Apelacyjny uznał, że immunitet europosła nie chroni prof. Ryszarda Legutki w procesie...
Lex/Lex
17.02.2011
Europejski Bank Centralny z zadowoleniem przyjmuje proponowane zmiany w polskiej Konstytucji...
Lex/Lex
17.02.2011
Za kilka tysięcy złotych organizują kursy przygotowujące do egzaminu adwokackiego i radcowskiego....
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2011
Restrykcyjne prawo, niewiedza o tym, jak działają różne substancje psychoaktywne, brak...
Lex/Lex
17.02.2011
"Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie" - to tytuł pierwszej w Polsce - zdaniem jej twórców -...
Lex/Kancelaria
17.02.2011
Prawnicy
Według NSA, stwierdzenie przez sąd administracyjny w wyroku, że zaskarżone orzeczenie nie podlega...
Anna Dudrewicz
17.02.2011
Komisja Europejska otworzyła w środę kolejne etapy postępowań przeciw Polsce dotyczących norm...
Lex/Lex
17.02.2011
Jeśli wynajmuje aż 30 mieszkań, wykonywane przez niego czynności są działalnością gospodarczą. Tak...
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
W czwartek minister Michał Boni przedstawi Komsji Trójstronnej informację na temat konsultacji...
Lex/Lex
17.02.2011
Gdy media informują nas o kryzysie gospodarczym, często jako jego skutek wskazują upadłość wielu...
Emilia Zakrzewska/KW
17.02.2011
Parlament Europejski chce, by pacjenci mieli absolutną pewność, że lekarstwa, które kupują, są...
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
Centralne Biuro Antykorupcyjne wzięło pod lupę oświadczenia majątkowe 8 tys. radnych. Potem...
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
Nie ma prawnych przeszkód, by radny, który jednocześnie jest sołtysem, pełnił funkcję inkasenta...
Patryk Ciurak
17.02.2011
Nie wykupienie w terminie przedwojennych obligacji Skarbu Państwa wymaga wskazania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2011
Ministerstwo Finansów przekonuje płatników, zwłaszcza tych zatrudniających dużą liczbę pracowników...
Michał Malinowski
17.02.2011
Sąd rejonowy w Warszawie nie musi ponieść kosztów - w wysokości 40 euro - stawienia się na...
Lex/Lex
17.02.2011
Na tydzień przed wizytą premiera Rosji Władimira Putina w Brukseli Parlament Europejski przyjął w...
Lex/Lex
17.02.2011
Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad kolejną partią przepisów, mających likwidować bądź...
Lex/Lex
17.02.2011
Za kilka tysięcy złotych organizują kursy przygotowujące do egzaminu adwokackiego i radcowskiego....
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
Projekt ustawy o fundacjach politycznych, autorstwa PO, zostanie najprawdopodobniej uzupełniony o...
Lex/Lex
17.02.2011
Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego stosowania prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony...
Krzysztof Sobczak
17.02.2011