W egzaminie wezmą udział referendarze sądowi legitymujący się trzyletnim stażem pracy na tym stanowisku oraz asystenci sędziów pracujący na tym stanowisku od czterech lat.
Zdanie egzaminu sędziowskiego uprawnia asystentów i referendarzy do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego bez odbycia aplikacji sędziowskiej. To równoległa obok aplikacji sędziowskiej droga do uzyskania urzędu sędziego.
Egzamin pisemny składa się z dwóch części: 24 kwietnia kandydaci napiszą pracę pisemną polegającą na opracowaniu wyroku oraz uzasadnienia do niego w sprawie karnej; 26 kwietnia – to samo w sprawie cywilnej.

Więcej>>www.rp.pl