Do pięciu lat więzienia za publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie, np. w internecie, treści...
Lex/Lex
13.07.2011
Z powodu złożonych w środę poprawek rządowym projektem ustawy o usługach płatniczych ponownie...
Lex/Lex
13.07.2011
Zgoda właściciela nieruchomości, upoważniająca inwestora do dysponowania nieruchomością na cele...
Anna Dudrewicz
13.07.2011
Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny są zgodne z konstytucją orzekł...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.07.2011
6 października odbędzie się rozprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ws. skarg...
Lex/Lex
13.07.2011
Szef Kancelarii Prezydenta zawiadomi Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...
Krzysztof Sobczak
13.07.2011
Tworzenie i zamrażanie wielu zarodków oraz dostęp do metody in vitro nie tylko dla par - zakłada...
Lex/Lex
13.07.2011
Dostęp do informacji publicznej, a także kwestie blokowania i filtrowania stron interentowych - to...
Lex/Lex
13.07.2011
Większość klubów sejmowych opowiedziała się w środę za dalszymi pracami nad poselskim projektem...
Lex/Lex
13.07.2011
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w przyszłą środę Prezydium Sejmu będzie...
Lex/Lex
13.07.2011
Zgodnie z wtorkowym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości internetowe serwisy...
Krzysztof Sobczak
13.07.2011
Opublikowany we wtorek raport Rady Europy z 2009 r., zarzucający Polsce złe traktowanie więźniów...
Krzysztof Sobczak
13.07.2011
Przeludnienie w zakładach karnych, problemy związane z opieką medyczną dla osadzonych, przypadki...
Krzysztof Sobczak
13.07.2011
W środę 13 lipca 2011 roku wchodzi w życie ustawa mówiąca o odpowiedzialności za działanie na...
Krzysztof Sobczak
13.07.2011
Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę, w której przypomina, że zgodnie Kodeksem wyborczym,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.07.2011
Od 13 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz...
Adam Żelewski
13.07.2011
Color Models Szkoła Wizażu i Stylizacji z Rzeszowa naruszyła zbiorowe interesy konsumentów uznała...
Krzysztof Sobczak
13.07.2011
W środę 13 lipca Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór kilku gmin ze spółkami górniczymi w...
Krzysztof Sobczak
13.07.2011
Odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych jest zgodne z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.07.2011
Sejmowe komisje opowiedziały się za uchwaleniem projektu noweli ustawy o bezpieczeństwie na Euro...
Krzysztof Sobczak
12.07.2011
Przeprosin i 40 tys. zł zadośćuczynienia żąda Zbigniew Ziobro od Zbigniewa Ćwiąkalskiego. B....
PAP
12.07.2011
Prawnicy
Nie słabnie konflikt na UMCS. Po tym gdy senat uznał, że dziekan wydziału prawa i administracji...
Krzysztof Sobczak
12.07.2011
Prawnicy
Rośnie znaczenie znajomości przez firmy i ich pracowników zagadnień związanych z przestępczością...
Krzysztof Sobczak
12.07.2011
Rynek
Od dzisiaj w prawie bankowym obowiązują regulacje, które wdrażają przepisy tzw. dyrektywy CDR II w...
Michał Malinowski
12.07.2011
Przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o przyznaniu bonifikaty w opłacie...
Lex/Lex
12.07.2011
Bilet należy rozumieć szeroko pod względem formy nawet do tego stopnia, że istnieje on jedynie...
Michał Malinowski
12.07.2011
We wtorek 12 lipca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Gminnej Spółdzielni...
Wojciech Kowalski
12.07.2011
Sejmowe komisje opowiedziały się za uchwaleniem projektu noweli ustawy o bezpieczeństwie na Euro...
Lex/Lex
12.07.2011
Związek Powiatów Polskich domaga się zwolnienia z opłat podmiotów realizujących transport zbiorowy....
Lex/Lex
12.07.2011
Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, gdy oferta nie odpowiada w pełni...
Anna Stańczuk
12.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski